ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

Η μετοχική σύνθεση της POLIS PARK A.E., εμφανίζεται ιδιαίτερα ισχυρή, τόσο από Οικονομικής απόψεως όσο και από πλευράς εμπειριών στην Ελληνική Αγορά.

Πιο συγκεκριμένα, οι εταιρίες που συμμετέχουν στην Polis Park A.E., είναι :

  • “JP – ΑΒΑΞ Α.Ε.” : Ανώνυμη Εταιρία Εργοληπτική Τουριστική, Εμπορική, Βιομηχανική, Οικοδομικών Υλικών και Μηχανημάτων, με ποσοστό συμμετοχής 28,76%.

  • “ΑΚΤΩΡ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΙΣ Α.Ε.” : ΑΚΤΩΡ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΙΣ Ανώνυμη Εταιρία, με ποσοστό συμμετοχής 28,76%.

  • “ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ” : Όμιλος Εταιριών, με ποσοστό συμμετοχής 28,76%

  • “ΑΕΓΕΚ” : Ανώνυμη Εταιρία Γενικών Κατασκευών και Ναυτιλιακών, Τουριστικών, Γεωργικών και Δασικών Επιχειρήσεων, με ποσοστό συμμετοχής 9,36%.

  • “ΒΙΟΤΕΡ Α.Ε.” : Εταιρία με γενική επωνυμία «Βιομηχανικά – Τεχνικά Έργα ΒΙΟΤΕΡ Ανώνυμος Εταιρία», με ποσοστό συμμετοχής, επίσης, 4,36%.

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

H σύνθεση του Δ.Σ. της Polis Park, έχει ως εξής:

  • 1. Λέανδρος Σλάβης - Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου
  • 2. Κωνσταντίνος Λυσαρίδης - Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου
  • 3. Χαράλαμπος Ησαίας - Διευθύνων Σύμβουλος
  • 4. Εμμανουήλ Βράϊλας - Μέλος
  • 5. Ιωάννης Γαϊτάναρος - Μέλος
Γενικός Διευθυντής Polis Park A.E. Μπάμπης Στ. Ησαΐας


J&P αβαξ ΑΚΤΩΡ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΙΣ ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ AEGEK ΒΙΟΤΕΡ